Maligayang Araw Ng Kalayaan, Kababayan!

Ipagdiwang natin ang tunay na halaga ng ating kalayaan.

Tayo'y magbigay pugay sa mga bayaning nagbigay daan para sa ating kalayaan.

Maligayang Araw ng Kalayaan, Kababayan!